Kontaktinformasjon
Gran Tre KS
Amundrudveien 86
2770 Jaren 

Tlf: 61 31 37 00
Faks: 61 31 37 01


Maling og beising

 
Foto: www.Ifi.no

Hvert eneste kledningsbord av KjerneTre gjennomgår en to-trinns industriell systembehandling for beskyttelse mot råteskader, soppangrep og fukt før det sendes ut til handelen.

Første trinn i systembehandlingen er råtebeskyttelse. Kledningen bades i fargeløs impregnering tilsatt soppdrepende midler og spesialoljer, som beskytter mot overflatesopp, blåved og råte. Råtebeskyttelsen er miljøvennlig og inneholder ingen tungmetaller.

Neste trinn er grunningen, som er basert på alkyd/akryl bindemidler som kombinerer alkydoljens gode vannavvisende egenskaper og akrylens gode bestandighet mot nedbryting av solens ultrafiolette stråler. Også grunningen inneholder soppdrepende midler og beskytter mot overflatesopp og blåved. Grunningen er overmalbar med alle produkter som finnes i handelen i Norge.

Dette betyr det at du ikke trenger å male det første året. Grunningen beskytter kledningen gjennom den første vinteren, og gir deg frihet til å vente inntil ett år med å male. Erfaringsmessig er det nok å henge fingrene i de nærmeste månedene etter at man har flyttet inn i nytt hus. NB! Sjekk at det ikke står ubehandlet kapp ved vinduer, dører, luker etc.

Ferdigbehandling av grunnet KjerneTre kledning bør skje senest første malesesong, (mai til september), forutsatt at det ikke regner eller er for kaldt. Unngå å male i sterkt solskinn eller når det er risiko for nattefrost eller dugg. For dekkede farger finnes flere valgmuligheter: Linolje eller akryl/alkydolje. Se også informasjon fra Norsk Treteknisk Institutt på www.trefokus.no

Toppstrøket påføres i henhold til fabrikantens anvisninger.

Les mer under:     Mindre vedlikehold og Behandling av endeved

Her kan du lese mer om våre grunningsprodukter:  www.dyrup.dk

Fargekart 730 dekkende grunning: Gori 730

FDV-dokument grunnet kledning: Gori FDV

Søk
Page rendered: 20.01.2017 18:55:07
OXX.Authorization.User.Username: kjernetre (NO)